ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි..?

March 27, 2017 at 3:25 am | lanka C news
ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල ඇමති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි..?

ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා තමන් දරන විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන සහ මහා මාර්ග ඇමති ධුරයෙන් ඉවත් වීමට සූදානම් වී ඇතැයි අන්තර්ජාල පුවත් අඩවි හා සමාජ ජාල වාර්තා කරයි.

කිරිඇල්ල මහතාගේ ඇමති ධුරය වෙනස් වන්නේ යයි පසුගිය කාලයේ දිගින් දිගටම වාර්තා පල වූ අතර ඊටය් දිනයේ වාර්තා වූයේ ඔහු සිය අමාත්‍යංශයෙන් පුද්ගලික ලියකියවිලි අස් කරනා බවකි.

15 views
Main News