ලක් සතොස අලුත් අවුරුදු ආහාර මල්ලට නඩු.. සිල්ලර කඩ ලක්ෂයකට අසාධාරණයක් කරමින් තෝරාගත් සිල්ලර බඩු අලෙවිකරණ ආයතනයකට සහනාධාර දීලා..

April 13, 2017 at 10:10 am | lanka C news
ලක් සතොස අලුත් අවුරුදු ආහාර මල්ලට නඩු.. සිල්ලර කඩ ලක්ෂයකට අසාධාරණයක් කරමින් තෝරාගත් සිල්ලර බඩු අලෙවිකරණ ආයතනයකට සහනාධාර දීලා..

දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයක්ම ආවරණය වන පරිදි අත්‍යවශ්‍ය භාන්ඩ අලෙවි කරන සිල්ලර බඩු අලෙවිසැල් ලක්ෂයක් පමණ තිබිය දි සමාන්‍ය සීල්ලර පාරිභෝගික භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළෙන්දන්ට අසාධාරණයක් සිදුවන අන්දමින් ඔහුන් විසින් නොයෙකුත් බදු හරහා රජයට ලබාදෙන මුදල් ආණ්ඩුවේ දේශපාලන පක්ෂයක ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගැනිමත්, එම වාසිය රටේ බහුතර ජනතාවට ලැබෙන පරිදි එම වාසිය සීල්ලර වෙළෙන්දන් මාර්ගයන් රජය ක්‍රියාත්මක නොකිරිමත්, ඒ අනුව රටේ සෑම පාරිභෝගිකයකුට හිමිවිය යුතු අවස්ථාවක් අහිමි කිරිමත්, හේතුවෙන් සිල්ලර වෙළෙන්දෝ සහ පාරිභෝගික ජනතාව ලක් සතොසටත් මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් එරෙහිව නඩු මගට බැසීමට තීරණය කොට ඇත.

දිවයිනේ අත්‍යවශ්‍ය භාන්ඩ අලෙවි කරන සිල්ලර බඩු අලෙවිසැල් 80000 කට වඩා තිබිය දි එජාප කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩල තීරණයක් පරිදි ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කොට රටේ තෝරාගත් ජනකොටසකට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පරිදි ආණ්ඩුවේ දේශපාලන මැදිහත් වීමකින් යුක්තව සහන මිලකට මහා භාණ්ඩාගාර හෝ රජයේ මුදල් යොදා හෝ රජය ලැබිය යුතු ආදායමට පාඩු කරමින්, රුපියල් මිලියන 500 වැය කොට ලක් සතොස හරහා සෑම බඩු මල්ලකින්ම රජයට හෝ රජයේ ආයතනයකට රුපියල් 500 ක පාඩුවක් සිදු කොට ඇත යන්න, දිවයිනේ පාරිභෝගිකයින්ගේ මෙන්ම සිල්ලර බඩු අලෙවි කරන වෙළෙඳසැල් හිමියන්ගේ චෝදනාවයි.

මේ අනුව මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැදිහත් වූ සියලු රාජ්‍ය මෙන්ම අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරින් මෙය 1982 අංක 12 දරණ පොදු දේපළ විෂයහිලා සිදු කරන ලබන වැරදි පිලිබඳ පනතේ 5(1) 5(2) වගන්ති සහ ලංකා දණ්ඩ නිති සංග්‍රහයයේ 386, 389, 454, 459, 113, 102, 467 වගන්ති යටතේ නඩු පවරා දඬුවම් කල හැකිය.

256 views
Main News