ලාෆ් ගෑස් මිල අඩු කරයි…

August 17, 2022 at 8:46 pm | lanka C news
ලාෆ් ගෑස් මිල අඩු කරයි…

ලාෆ් සමාගම විසින් බෙද හරින කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 1050කින් අඩු කර ඇත.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 5800කි.

27,411 views

3 Comments to “ලාෆ් ගෑස් මිල අඩු කරයි…”

  1. වලස් says:

    ගැස් කියන්නේ හූලං බව තහවුරු කලේ ලාfස්..

  2. MD says:

    හැම දෙයකටම උවමනාවක් තියෙන්න ඕන.උවමනාවෙන්ම රටේ ජනතාව මෙතරම් අධික මිලක් දරණ භාණ්ඩ හා සේවා ලබාගැනීමෙන් වළකින්න ඕන.ඵතකොට තමයි ඵයාල තරු දකින්නේ.මේ විධියට ත්‍රීවීල් භාවිතා කිරීමත් අවම කරන්න.මොන තරම් අසාධාරණ ගාස්තුවක් අයකරනවද?

  3. Wagadapitiya says:

    I will order a shipment every three months for my staff and VIPs. Who cares about general public.