ලොකුම හැන්දෙන් මන්ත‍්‍රීලා බෙදා ගනිති.. මාසික ‘පොකැට් මනි’ ලක්‍ෂයක්.. යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..

November 29, 2016 at 10:00 am | lanka C news
ලොකුම හැන්දෙන් මන්ත‍්‍රීලා බෙදා ගනිති.. මාසික ‘පොකැට් මනි’ ලක්‍ෂයක්.. යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීන් සදහා මාසිකව අමතර රුපියල් ලක්‍ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම සදහා වූ යෝජනාව අද දිනයේ කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළු මන්ත‍්‍රීවරුනට ලැබෙන වැටුප් හා දීමනාවලට අමතරව මාසිකව අමතර රුපියල් ලක්‍ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම සදහා වූ මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් ඉදිරිපත් කරයි.

32 views

One Comment to “ලොකුම හැන්දෙන් මන්ත‍්‍රීලා බෙදා ගනිති.. මාසික ‘පොකැට් මනි’ ලක්‍ෂයක්.. යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයේ..”

 1. Amda says:

  රනවිරුවන් පාච්චල් කරලා, මධ්‍ය මර්ධනය කරලා, ජනතාව පිට සියලු බර පටවලා, බදු පිට බදු, දඩ පිට දඩ ගහලා, ලන්කාවෙ ජීවත් වෙන්න බැරි වෙන්නම වැඩ හදලා, ජනතාව දුකෙන් දුකට පත් කරලා, ඒ සල්ලි වලින් රජ සැප විඳින මේ පිසාචයන් ඔය කන බොන ඒවා වමාරන දවස වැඩි ඈතක නෙවෙයි.

  සියලු දෙවියො ජනතාවට පේන්නම මුන්ට දඬුවම් කරත්වා!

  මුන්ට දිට්ඨධම්ම වේදනීය කර්මය පඩිසන් දෙත්වා!

  එය අනික් අයටත් පෙනේවා!

  එතකොට අනික් අයත් එය දිහා බලලා යහ මඟට පැමිනෙත්වා!

Main News