ලොතරැයි මණ්ඩල රවිගෙන් ගැලවෙයි..?

July 1, 2017 at 10:00 am | lanka C news
ලොතරැයි මණ්ඩල රවිගෙන් ගැලවෙයි..?

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය යළි මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කිරීම සඳහා ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණයේ පිහිට පැතීමට යයි.

පසුගියදා සිදු කෙරුණු ඇමැති මණ්ඩල සංශෝධනයෙන් පසු එක් එක් අමාත්‍යාංශය සඳහා විෂයයන් වෙන් කිරීමේදී මෙතෙක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය යටතේ ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබීය.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ජාතික ලොතරැයිය මුදල් ඇමැතිවරයා යටතේ පවත්වාගෙන යා යුතු බව, 1963 අංක 11 දරන මුදල් පනත යටතේ නියමකර ඇත.

ලොතරැයි මණ්ඩලය සඳහා මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් පස්දෙනකුට නොවැඩි සාමාජික සංඛ්‍යාවක් පත්කළ යුතු බවත්, ඇමැතිවරයා විසින් එම සාමාජිකයන් අතරින් කෙනකු සභාපතිවරයා ලෙස පත්කළ යුතු බවත් එම පනතෙහි සඳහන් වෙයි.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයෙන් ඉවත්කර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කිරීම, ලොතරැයි මණ්ඩල පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් බැවින්, එසේ කිරීමේ නීත්‍යනුකූල භාවය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම සඳහා නීත්‍යනුකූල පියවර ගැනීමට තීරණය කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන පැවැසීය.

ජාතික ලොතරැයිය විදේශ කටයුතු ඇමැතිවරයා යටතට පත්කිරීමේදී, ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල පනත උල්ලංඝනය වී ඇත්නම් එම ලොතරැයි මණ්ඩලය මුදල් ඇමැතිවරයා යටතට පත්කරන ලෙස ඉල්ලා ශේ‍ර්ෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනුකරන බවද ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

අමාත්‍යාංශ සඳහා විෂයයන් බෙදීමේදී මෙතෙක් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත්කර විදේශ අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කිරීම නීත්‍යනුකූල නොවන බවට නීති අංශවලද දැඩි කතාබහට ලක්ව තිබේ.

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල පනත 1963 සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, මේ වන තෙක් සංශෝධන කිසිවක් එම පනතට එක්කර නොමැති බවද නීති විශාරදයෝ පවසති.

– මව්බිම

190 views
Main News