ලෝකයෙන්ම මිල වැඩිම පාරවල් හැදුවේ රාජපක්‍ෂලා.. යුද්දය 3/4ක් ඉවර කලේ මමයි.. රාජපක්‍ෂලා යුද්ද කලේත් මගේ ආයුධවලින්..

November 6, 2019 at 3:50 pm | lanka C news
ලෝකයෙන්ම මිල වැඩිම පාරවල් හැදුවේ රාජපක්‍ෂලා.. යුද්දය 3/4ක් ඉවර කලේ මමයි.. රාජපක්‍ෂලා යුද්ද කලේත් මගේ ආයුධවලින්..

මුළු ලෝකෙන්ම වැඩිම මිලට පාරවල් හැදුවේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය සඳහන් කරයි.

එම යුගයේදී තරුණ දරුවන් අතර මන්දපෝෂණය ඉතා වැඩි වූ බව ද ඇය සඳහන් කළා ය.

වසර 09ක් රට පාලනය කළ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව දුප්පත් ජනතාවට කිසිදු දෙයක් කර කර නැති බව ද ඇය චෝදනා කරයි.

තම යුගයේදී යුද්ධයෙන් තුන්කාලක් පමණ අවසන් කර තිබූ බවත් රාජපක්ෂලා ද යුද්ධය ඉතිරි කොටස කරන ලද්දේද තමන් විසින් ගෙන්වන ලද ආයුධ බවත් ඇය සඳහන් කළාය.

කොළඹ දී පැවති උත්සවයක් අමතමින් උත්සවයකදී ඇය මෙම අදහස් පළ කළා ය.

140 views

39 Comments to “ලෝකයෙන්ම මිල වැඩිම පාරවල් හැදුවේ රාජපක්‍ෂලා.. යුද්දය 3/4ක් ඉවර කලේ මමයි.. රාජපක්‍ෂලා යුද්ද කලේත් මගේ ආයුධවලින්..”

  1. Nihal says:

    The queen of all rogues spraying lies to grab power..

  2. Nihal says:

    An ungrateful bitch betrayed her mother even..

  3. JR says:

    වසර 10කට උතුර කොටින්ට බාරදීල යුද්දෙ ඉවර කරන්න යොජනා කරපු පට්ට වේ…. ☝️