ලෝකයේ අන්ත දුප්පත් රටවලට හෝ සිවිල් යුද්ධයක් ඇති රටවලට ආධාර දෙන ලෝක ආහාර සංවිධානය නැවත ලංකාව එයි…

February 11, 2017 at 4:40 pm | lanka C news
ලෝකයේ අන්ත දුප්පත් රටවලට හෝ සිවිල් යුද්ධයක් ඇති රටවලට ආධාර දෙන ලෝක ආහාර සංවිධානය නැවත ලංකාව එයි…

ලෝක ආහාර සංවිධානය යනු ලෝකයේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන දුප්පත් රාජ්‍යන් සඳහා ආහාර ආධාර දෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යටතේ පිහිටුවා ඇති ආයතනයකි. එමෙන්ම රටක සිවිල් යුද්ධයක් පවතින අවස්ථාවන් වලදිද එම රටවලට ලෝක ආහාර සංවිධානය මැදිහත් වී එයින් පිඩාවත් පත් ජනතාව ආධාර ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතුවල යෙදේ.

ශ්‍රීලංකාව ලෝකයේ මැදි ආදායම් තත්ත්වයේ රටක් වන අතර මිලියන 20 ක් ජනතාව ජීවත්වන ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් 3800 ක් ඉක්මවු රටකි. එහෙත් ලංකාවේ ජනතාව උග්‍ර ආහාර හිඟයක්අට මුහුණ දී ඇති බව ලෝක ඒ බැව් ලෝක ආහාර සංවිධානයට ඒත්තු ගැන්වීම නිසා වහාම ශ්‍රීලංකාවේ ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර ලබාදීමට ලෝක ආහාර සංවිධානයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිනි එතෙරින් කුසන් මහත්මිය ඊයේ ශ්‍රීලංකාව පැමිණියේ ය.

ඇය ශ්‍රීලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ද මුණගැසී ශ්‍රීලංකාවේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර කිරිමට බලාපොරොත්තු වේ.

ලෝකයේ දුප්පතුන් ජීවත්වන සුඩානය නැ. තිමෝරය සිරියා ලියොන් වැනි රටවල් සඳහා ලෝක ආහාර සංවිධානයට ආධාර කිරීමට අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ ලෝකයේ පොහොසත් රාජ්‍යන් වන ඇමරිකාව, කැනඩාව. සෞදි ආරාබිය ඇතුළු රටවල් මෙන්ම ලෝකයේ ධනවතුන් විසිනි.

297 views
Main News