ගාලූ මුවදොර නත්තල් ගස කොට වෙයි.. ඒත් ලෝක වාර්තාවලූ..

December 24, 2016 at 5:30 pm | lanka C news
ගාලූ මුවදොර නත්තල් ගස කොට වෙයි.. ඒත් ලෝක වාර්තාවලූ..

හෙටට යෙදී ඇති නත්තල වෙනුවෙන් ගාලූ මුවදොර ඉදිකරනු ලැබ ඇති නත්තල් ගස මුලින් අපේක්ෂිත උස මට්ටම අඩුකිරීමට එහි සංවිධායකයින් කටයුතු කර ඇත.

අදාල උසට සකස් කිරීමට ප‍්‍රමාණවත් කාලයක් නොමැති වීම නිසා මෙම තීරණය ගත්තේ වුවද ලෝකයේ උසම නත්තල් ගස ලෝක වාර්තාව පිහිටුවිය හැකි බවත් සංවිධායකයින් කියති.

අඩි 325ක් දක්වා මෙම නත්තල් ගස ඉදිකිරීමට මුලින් සැලසුම් කර තිබුනද මේ වන විට එහි වැඩ අවසන් කර ඇත්තේ අඩි 200කට මදක් වැඩියෙනි.

130 views

19 Comments to “ගාලූ මුවදොර නත්තල් ගස කොට වෙයි.. ඒත් ලෝක වාර්තාවලූ..”

 1. very good news…….take the damn tree to ROME where it belongs….

  • VASANA says:

   Its a well known and an admitted fact that most Carholics supports division of Sri Lanka.No 1 is Ranil & UNP the rest of the clowns……
   “This rector wrote a book titled: let my people go, and elaborated a ‘liberation theology only for Tamils’. He called Prabhakaran Jesus Christ, the LTTE soldiers of Christ, the suicide bombers, martyrs of the Catholic Church to whom the Church provided a Catholic burial, and self proclaimed himself, the Moses who would lead the Tamil nation from the bondage of the Sinhalese-Buddhists to the land chosen for them by God: Ealam.”
   THIS PROVES BEYOND DOUBT THAT FELLOW NAMED “Emmanuel ” IS A TERRORIST!!! ALONG WITH THE CATHOLIC CHUCH.

 2. sudu says:

  Mewata da bn nattal gas kyne

Main News