ලෝක බැංකුවෙන් ණයට තවත් ඩොලර් මිලියන 187ක් ගනී..

September 20, 2016 at 2:08 am | lanka C news
ලෝක බැංකුවෙන් ණයට තවත් ඩොලර් මිලියන 187ක් ගනී..

ආණ්ඩුව ඩොලර් මිලියන 187ක ණය මුදලක් ගැනීම සදහා ලෝක බැංකුව සමග ගිවිසුම් දෙකකට එළැඹ ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඉන් ඩොලර් මිලියන සියයක් ආර්ථික ප‍්‍රවර්ධනයටත් කාලගුණික අවදානම් වෙනුවෙන් මිලියන හතළිස් පහක් පරිසර ආරක්‍ෂණය වෙනුවෙන් මිලියන හතළිස් දෙකක්ද වෙන් කර ඇත.

වසර පහක සහන කාලයක් සහිතව මෙම ණය මුදල විසිපස් වසරකදී ගෙවිය යුතුය.

107 views