වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකරන්නේ අයවැයෙන්..

February 13, 2019 at 8:02 am | lanka C news
වතුකම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකරන්නේ අයවැයෙන්..

ඉදිරි අයවැයෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට රජය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් එකඟ වී ඇතැයි දමිළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේසන් මහතා පවසයි

හෙතෙම මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකින්අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දක්වමිනි.

පසුගිය ජනවාරි මස සාමූහික ගිවිසුම අත්සන් කිරීම තුළින් සැබෑ ලෙසම වතු කම්කරුවන්ට හිමි වූයේ රු 20.00 ක පමණ වැටුප් වැඩිවීමක් පමණක් බැවින් දමිළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය එයට විරුද්ධ වූ බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉදිරි අයවැයෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිවන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටිෙය්ය. එම වැටුප් වැඩිවීම අත්සන් කළ සාමූහිකව ගිවිසුම අත්සන් කළ පසුගිය ජනවාරි මස සිට වලංගු වන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

සාමූහික ගිවිසුම දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානය පිළි නොගන්නා බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

මෙම විශේෂ සාකච්ඡාව සඳහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා, කම්කරු අමාත්‍ය රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා ඇතුළු දමිළ ප්‍රගතිශීලි සන්ධානයේ නායක අමාත්‍ය මනෝ ගනේසන් මහතා, නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය පලනි තිගාම්බරම් මහතා, නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය වී රාධ ක්‍රිෂ්නණ් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම් තිලකරාජ් මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අරවින්ද් කුමාර් මහතා යන අය සහභාගී විය.

– අරුණ රත්නායක

49 views
Main News