වන්නි බලප්‍රදේශයේ යුද හමුදාව සිටි ඉඩම් සාමාන්‍ය වැසියන්ට නිදහස් කරයි…

January 23, 2019 at 2:03 am | lanka C news
වන්නි බලප්‍රදේශයේ යුද හමුදාව සිටි ඉඩම් සාමාන්‍ය වැසියන්ට නිදහස් කරයි…

වන්නි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයට අයත් 56 වන සේනාංකයට අයත් බල ප්‍රදේශයේ තිබූ අක්කර 54.38 ක ප්‍රමාණයක් 22 දින 56 වන සේනංකාධිපති මේජර් ජෙනරල් ප්‍රභාත් දෙමටන් පිටිය මහතා විසින් උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර සුරේස් රාඝවන් මහතා වෙතට උතුරු ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී භාර දෙනු ලැබීය.

වන්නි ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරල් කුමුදු පෙරේරා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි අදාල ඉඩම් ප්‍රමාණය භාර දීම සිදු වූ අතර එහිදී සාමාන්‍ය වැසියන්ට අයත් ඉඩම් අක්කර 13.64 ක් සහ රජයේ ඉඩම් 40.74 ක් නිදහස් කිරීම සිදු විය.

යුද සමයේදී යුද හමුදාව විසින් භාවිතා කරන ලද ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ වැඩපිළිවල යටතේ අදාල ඉඩම් නිදහස් කිරීමට පියව ගෙන තිබූ අතර යුද හමුදාව විසින් භාර දෙන ලද ඉඩම් උතුරු ආණ්ඩුකාර තුමන් විසින් අදාල ඉඩම් අයිතිකරුවන් වෙතට ලබා දීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි වව්නියාව දිසාපති අයි.එම්.හනීෆා මහතා වෙතට භාර දෙනු ලැබීය.

ඉදිරියේදී වව්නියාව දිසාපති තුමන් විසින් අදාල ඉඩම් ප්‍රාදේශීය ලෙක්ම් කාර්යාල හරහා අයිතිකරුවන් වෙතට ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

97 views
Main News