වරකාපොල සමුපකාර ඡන්දයෙන් පොහොට්ටුව ආසන 69ක් ගෙන උඩින්ම දිනයි.. අලියා 16යි.. අත 2යි..

March 31, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
වරකාපොල සමුපකාර ඡන්දයෙන් පොහොට්ටුව ආසන 69ක් ගෙන උඩින්ම දිනයි.. අලියා 16යි.. අත 2යි..

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය දැදිගම ආසනයේ පිහිටි වරාකාපොල විවිධ සේවා සමුපකාරයේ පැවති අධ්‍යක්ෂවරුන් පත්කර ගැනීමේ නිලවරනයයේදි පත්වූ නියෝජිතයින් ගේ බහුතර ප්‍රමාණයක් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නායකත්වය හිමි ශ්‍රීලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසින් දිනා ගෙන ඇත.

ශ්‍රීලංකා පොදු ජන පෙරමුණ පත්වූ නියෝජිත ගණන 69 කි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයින් 16 ක් පත් වූ අතර ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය තරග කරමින් නියෝජිතයින් 2 නෙකු පත් කර ගත්හ.

ඒ අනුව වරාකාපොල විවිධ සේවා සමුපකාරයේ පැවති සමුපකාර ඡන්දයෙන් විශිෂ්ට ජයක් ශ්‍රීලංකා පොදු ජන පෙරමුණ දිනා ගත්තේය.

160 views
Main News