වව්නියාවේ අවතැන් වැසියන් පදිංචි කල නැවතපදිංචි ගම්මානයකට නොමිළෙ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක්…

January 27, 2019 at 2:07 am | lanka C news
වව්නියාවේ අවතැන් වැසියන් පදිංචි කල නැවතපදිංචි ගම්මානයකට නොමිළෙ පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක්…

වව්නියාව සිදම්බරපුරම් අවතැන් කඳවුරු වල සිටි සාමාන්‍ය වැසියන් නැවත පදිංචි කිරීමෙන් පසුව එම පවුල් වෙතට නොමිලේ පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් වව්නියාව දිස්ත්‍රීක් ලේකම් කාර්යාලය විසින් ආරම්භ කොට ඇත.

සිද්ම්බරපුරම් ගම්මානය ඉතා දුෂ්කර ගම්මානයක් වන අතර පිරිසිදු පානීය ජලය නොමැති වීමෙන් වකුගඩු ඇතුලු විවිධ රෝගකාරකයන්ට වැසියන් ගොදුරු වීම හේතුවෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කොට ඇත.

වව්නියාව දිසාපති අයි.එම්.හනීෆා මහතා සහ අතිරේක දිසාපති ටී.තිරේස්කුමාර් මහතා ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් මේ වන විට සිදම්බර පුරම් ගම්මානයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ජල ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කල අතර මේ මස (ජනවාරී) අවසන් වීමට පෙර පානීය ජලය ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

සිදම්බර පුරම් ගම්මානයේ පවුල් 300 ක් පමණ පදිංචිව සිටින අතර නව පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය රුපියල් ලක්ෂ 30 ක මුදලක් වැය කොට ඉදිකෙරේ.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

481 Viewers
Main News