වසරකට ලක්‍ෂ පහකට වඩා උපයන සියල්ලන්ගෙන් ආදායම් බදු.. වැඩිවන තරමට බදු ඉහලට.. අලූත් බදු සූත්තරේ මෙන්න..

September 25, 2017 at 12:13 am | lanka C news
වසරකට ලක්‍ෂ පහකට වඩා උපයන සියල්ලන්ගෙන් ආදායම් බදු.. වැඩිවන තරමට බදු ඉහලට.. අලූත් බදු සූත්තරේ මෙන්න..

2018 අප්‍රෙල් මස 01 වැනි දින සිට ක‍්‍රියාත්මක වන නව බදු ක‍්‍රමය මගින් වසරකට රුපියල් ලක්‍ෂ පහකට වැඩි ආදයම් ලබන පුද්ගලයින් හා ආයතන සියල්ල ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු වෙයි.

වසරක් තුල ලබන ලාබයෙන් මුල් ලක්‍ෂ 05 බදු නිදහස් වන අතර ඉන් පසුව ලාබ ලබන ලක්‍ෂ 06ට 4%ක්, ඊළග ලක්‍ෂ 06ට 8%ක් ලෙස ආදායම් බදු ගෙවිය යුතුය.

වැඩිවන සෑම ලක්ෂ 6කටම 4% බැගින් බදු අය කරනු ඇත.

106 views

5 Comments to “වසරකට ලක්‍ෂ පහකට වඩා උපයන සියල්ලන්ගෙන් ආදායම් බදු.. වැඩිවන තරමට බදු ඉහලට.. අලූත් බදු සූත්තරේ මෙන්න..”

 1. Mahasona says:

  Awamangala says if annual income is less than 1,200,000 no need to pay tax. Is he misleading the public

 2. ranil says:

  The tax free threshold on income from employment will be increased to Rs. 1,200,000 per annum (Rs. 100,000 per month). Currently, the tax free threshold on income from employment is Rs. 750,000 per annum (Rs. 62,500 per month).

 3. Gayantha says:

  Sri lanka is becoming a leas suitable country day by day for business community ( cost of living is high therefore labour cost is too high compared to other asian countries) n professionals. Already several overseas companies left sri lanka by selling the shares they owned in many companies. More will leave soon. Also best thing is not to start any business. If you have enough capital better to find a suitable other country.

 4. siraa says:

  Wasarkaata laksha 5k mokakda oyi adha thathweta? Eekenuth badu?

 5. අමිල says:

  මුගේ අම්මට !!!

Main News