‘වස් වද්දන මස් වැද්දන් කිරුළ පැලදියේ..’ විමල් වැලිකඩ හිද වස් කවි වන් ගී පද රචනාවේ..

February 14, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
‘වස් වද්දන මස් වැද්දන් කිරුළ පැලදියේ..’ විමල් වැලිකඩ හිද වස් කවි වන් ගී පද රචනාවේ..

රක්‍ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින ජාතික නිදහස් පෙරමුණෙු නායකද පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා එහි හිදිමින් පද රචනා කරන ලද තවත් ගීතයකි මේ.

2,090 views