වැට් පනතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අනුමැතිය.. සෞඛ්‍ය, දුරකතන සමගින් වැට් බද්ද 15% තෙක් ඉහල දැමේ..

October 25, 2016 at 4:40 pm | lanka C news
වැට් පනතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අනුමැතිය.. සෞඛ්‍ය, දුරකතන සමගින් වැට් බද්ද 15% තෙක් ඉහල දැමේ..

වැට් බද්ද 15%තෙක් ඉහල දැමීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පත ව්‍යවස්ථානුකූල බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර තිබේ.

මේ බව නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් අද පාර්ලිමේන්තුවට දඇනුම් දුන්නේය.

ඒ අනුව මේ වන විට 11%ක්ව ඇති වැට් බද්ද 15%ක් දක්වා වැඩි කිරීමටත් මේ දක්වා යැටු බදු නොපැනවු සෞඛ්‍ය, දුරකතන ආදී ක්‍ෂෙත‍්‍ර සදහා වැට් බද්ද 15%ක් අලූතින්ම පැනවීමටත්, පිරිවැටුම මත බදු සීමාව පහත හෙලීමටත් වූ පනත් කෙටුම් පත සම්මත කර ගැනීමට ආණ්ඩුවට හැකියාව ඇත.

21 views