වැට් බද්ද 18% තෙක් ඉහල දමන්න අනුමතයි..

March 24, 2022 at 12:40 pm | lanka C news
වැට් බද්ද 18% තෙක් ඉහල දමන්න අනුමතයි..

එකතු කළ අගය මත බදු පනතේ සංශෝධනවලට රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අනුමැතිය හිමි වී ඇත.

ඒ අනුව මූල්‍ය සේවා සැපයීම මත එකතු කළ අගය මත බද්ද 15% සිට 18% දක්වා ඉහළ දැමීමට,
වසංගත තත්ත්ව සහ මහජන හදිසි තත්ත්ව වලදී සිදු කෙරෙන වෛද්‍ය උපකරණල යන්ත්‍ර සහ ඖෂධ පරිත්‍යාග එකතු කළ අගය මත බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට කාරක සභාවේදී අනුමත වී තිබේ.

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයන් රැස්වූ අවස්ථාවේදී මෙම අනුමැතියන් දී ඇත.

35,088 views

One Comment to “වැට් බද්ද 18% තෙක් ඉහල දමන්න අනුමතයි..”

  1. ශපා says:

    හැම එකකම මිල උඩ දාලා, ඇදුම් බිම දාලා හෙලුවෙන් ඉමු.

Main News