වැට් බදු නැති භාණ්ඩ.. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පූර්ණ ලයිස්තුව මෙන්න..

November 17, 2016 at 6:48 pm | lanka C news
වැට් බදු නැති භාණ්ඩ.. දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්පූර්ණ ලයිස්තුව මෙන්න..

සංශෝධනය කරන ලබද වැට් බද්දෙන් නිදහස් වන භාණ්ඩ ලයිස්තුව දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප‍්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත.

ඊයේ දිනයේ නිකුත් කර ඇති එම ලයිස්තුව පහතින් දැක්වෙයි.

121 views
Main News