වැඩි පඩි ඉල්ලන දුම්රිය වර්ජනයෙන් මගීන් පීඩාවේ.. දුම්රියපොල වලට හමුදාව යොදවයි..

June 21, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
වැඩි පඩි ඉල්ලන දුම්රිය වර්ජනයෙන් මගීන් පීඩාවේ.. දුම්රියපොල වලට හමුදාව යොදවයි..

වැටුප් වැඩිකිරීම, උසස් වීම් ලබා දීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් දුම්රිය වෘත්තීය සමිති විසින් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දුම්රිය මඟින් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටී.

අද දිනයේ දුම්රිය ගමන් වාර සුළු ප‍්‍රමාණයක් ක‍්‍රියාත්මක වී ඇත.

කොටුව, මරදාන ඇතුළු මෙරට ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන කිහිපයකටම හමුදා ආරක්‍ෂාව යොදා ඇත.

එම දුම්රිය ස්ථාන මගීන්ගෙන් තොරව දැඩි පාලු ස්වභාවයක් දක්නට ඇත.

දුම්රිය වර්ජනය හේතුවෙන් මගීන්ට සිදුවන අපහසුතා අවම කිරීම සඳහා ලංගම බස් සේවකයන්ගේ සියලු නිවාඩු අවලංගුකර පහ සේවයට කැඳවා තිබේ.

110 views
Main News