වැඩ වර්ජනය කල ලංවිම සේවකයින් තුන්දහසක් එකවර සේවයෙන් නෙරපති…

September 20, 2017 at 6:26 am | lanka C news
වැඩ වර්ජනය කල ලංවිම සේවකයින් තුන්දහසක් එකවර සේවයෙන් නෙරපති…

වෘත්තීය ඉල්ලීම් කිහිපයත් මුල් කර ගනිමින් වැඩ වර්ජනයේ නිරත වන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් 3000ට වැඩි පිරිසක් වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන ලෙස සේවයෙන් පහ කර දැමීමට ලංවිම පාලන බලධාරීන් තීන්දු කර ඇත.

ඒ අනුව මෙසේ රැකියාවෙන් නෙරපා දමනු ලබන්නේ අනියම් කම්කරු, කාර්යාල කාර්ය සහායක, අයපත්කරු ආදී තනතුරු කිහිපයක පිරිස්ය.

ඊයේ පස්වරුවේ සිටම එම පිරිස් වෙත සේවය හැර ගියා සේ සලකා ලිපි නකුත් කිරීම ආරම්භ කර ඇත.

මෙසේ ඉවත් කරනු ලබන සේවකයන් වෙනුවට කඩිනමින් නවක සේවකයන් බලවා ගැනීමටද ලංවිම තීරණය කර තිබේ.

76 views

14 Comments to “වැඩ වර්ජනය කල ලංවිම සේවකයින් තුන්දහසක් එකවර සේවයෙන් නෙරපති…”

  1. සිතුමිණි says:

    දේශපාලකයන්ගේ පස්ස ලේවකල ඔවුන්ට කඩේ ගිහිල්ල පන්දමට රස්සා හදාගෙන ජනතාවගේ මුදලින් ජීවත් වෙමින් මුන් වර්ජනය කලේ ජනතාවට ගෑස් පෙන්නන්න . යකෝ ඉන්ගිනේරුවෝ සහ අට පාස් නැති අනෙක් සේවකයෝ කියන්නේ අහසට පොලව වගේ. තොපි හිතන්නේ තොපි නැතුව ඕක කරන්න බැහැ කියලද. දැනගනියවූ මේ රටේ රස්සා නැති ලක්ෂ ගානක් තරුණ අය ඉන්නවා. උන්ට රස්සා දෙන්නත් තොපේ ගස් බස්සන්නත් රජයට දීපු හොද අවස්ථාවක් මේක . දැන් තොපේ ජයලලය තොපිට කන්න අදින්න දෙනවනේ ඒ නිසා ප්‍රස්නයක් නැහැ.

  2. සිතුමිණි says:

    දේශපාලුවන්ගේ පස්ස ලේවකල ඔවුන්ට කඩේ ගිහිල්ල පන්දමට රස්සා හදාගෙන ජනතාවගේ මුදලින් ජීවත් වෙමින් මුන් වර්ජනය කලේ ජනතාවට ගෑස් පෙන්නන්න . යකෝ ඉන්ගිනේරුවෝ සහ අට පාස් නැති අනෙක් සේවකයෝ කියන්නේ අහසට පොලව වගේ. තොපි හිතන්නේ තොපි නැතුව ඕක කරන්න බැහැ කියලද. දැනගනියවූ මේ රටේ රස්සා නැති ලක්ෂ ගානක් තරුණ අය ඉන්නවා. උන්ට රස්සා දෙන්නත් තොපේ ගස් බස්සන්නත් රජයට දීපු හොද අවස්ථාවක් මේක . දැන් තොපේ ජයලලය තොපිට කන්න අදින්න දෙනවනේ ඒ නිසා ප්‍රස්නයක් නැහැ.

Main News