විකිණීම නොනැවතී පෙරටම.. හිල්ටන් හා ග්‍රෑන්ඩ් හයට්‌ හෝටල්වල රජයේ කොටස් විකුණයි..

August 3, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
විකිණීම නොනැවතී පෙරටම.. හිල්ටන් හා ග්‍රෑන්ඩ් හයට්‌ හෝටල්වල රජයේ කොටස් විකුණයි..

හිල්ටන් හා ග්‍රෑන්ඩ් හයට්‌ හෝටල්වල රජය සතු කොටස් පුද්ගලීකරණය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

මේ සදහා ඇමති කබීර් හෂීම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතියද ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව මෙම කොටස්‌ අලෙවි කිරීමට සුදුසු ආයෝජකයින් තෝරා ගැනීම සදහා ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක්‌ හා තාක්‍ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක්‌ පත් කිරීමටද තීරණය වී ඇත.

88 views
Main News