විජේදාස අතනාරී… සාධාරණ මහාචාරියා දුවද්දී ගහයි.. රෙදි ගලවා හමගහයි…

October 22, 2016 at 1:05 am | lanka C news
විජේදාස අතනාරී… සාධාරණ මහාචාරියා දුවද්දී ගහයි.. රෙදි ගලවා හමගහයි…

අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා හිරු රූපවාහිනියේ බලය දේශපාලන වැඩසටහනට එක්වෙමින් නැවත වතාවක් මහාචාර්ය සරත් විජේසූරිය ඉලක්ක කරමින් දැවැන්ත විවේචනයක් ඉදිරිපත් කලේය.

217 views
Main News