විද්‍යාපීඨ නව බදවා ගැනිම් වයාකූල තත්වයකට පත්වේ…

June 29, 2019 at 8:02 am | lanka C news
විද්‍යාපීඨ නව බදවා ගැනිම් වයාකූල තත්වයකට පත්වේ…

එක්සත් තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු සංගමය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

1985 වසරේ විද්‍යාපීඨ ආරම්භයේ පටන් සෑම වසරක් පාසා විද්‍යාපීඨ සදහා සිසුන් බදවා ගනු ලැබුවේ එක් වර්ශයක උසස් පෙළ විබාගය සමත් සිසුන් පමනි.

කේසේවෙතත් මෙවර 2016 හා 2017 වර්ශ වල උසස් පෙල සමත් සිසුන් 8000ක් බදවා ගැනිමට අයදුම්පත් කැදවා සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ වන විට අවසන් කොට තිබේ.

මෙරට තිබෙන සියලු විද්‍යාපීඨ තුල සිසුන් 4500 ක උපරිම පිරිසකට පමනක් අධ්‍යන කටයුතු සිදුකිරීමට හා නේවාසිකාගාර පහසුකම් තිබෙන නිසා මෙවර එකවර සිසුන් 8000ක් බදවා ගැනිම කටයුතු කිරිම නිසා නව බදවා ගැනිමි වයාකූල තත්ත්වයකට පත් ව් තිබේ.

මෙයට මූලික හේතුව වී තිබෙන්නේ මෙම අතිරේක සිසුන් පිරිස වෙනුවෙන් විද්‍යාපීඨතුල යට්තල පහසුකම් සංවර්ධනය නෝව්මයි.

තිසර චමින්ද
ලේකම්
එක්සත් තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු සංගමය.

482 views
Main News