විද්‍යුත් ජාතික හැදුනුම්පත පසු පස ජෛව දත්ත ජාවාරමක් ?

October 15, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
විද්‍යුත් ජාතික හැදුනුම්පත පසු පස ජෛව දත්ත ජාවාරමක් ?

විද්‍යුත් ජාතික හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් වුවද එය තව දුරටත් ප්‍රමාද වන්නේ කණ්ඩායමක් එහි දත්ත තමන් අතට ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම නිසා බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. නීතිමය ගැටළු මතු වීම නිසා තවමත් එම උත්සාහය සාර්ථක වී නැත.

එහෙත් තව දුරටත් එම උත්සාහය ක්‍රියාත්මක වීම නිසා ඔවුන්ගී බලපෑම මත හැදුනුම්පත නිකුත් කිරීමද  ප්‍රමාද කරවන බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් සදහන් කරයි.

විද්‍යුත් හැදුනුම්පත නිකුත්කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හැදුනුම්පත් මුද්‍රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරයෙන් කොමිස් ලබා ගැනීම සදහා එක් අමාත්‍යංශයක් උත්සහ දැරු බවට වාර්තා පල වුවත් ඒ පිටුපස පවතී සැබෑ අවශ්‍යතාව වූයේ මේ හරහා  එක්රැස් කෙරෙන දත්ත ලබා ගැනීම බව තතු දත් ආරංචි සදහන් කරයි.

මෙම දත්ත ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්නේ බහු කාර්ය විද්‍යුත් කාර්ඩ්  පතක් නිකුත් කිරීමේ මුවාවෙනි.ඒ හරහා සියලු රට වැසියන්ගේ ජෛව විද්‍යාත්මක දත්ත සියල්ල එක් රැස් කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වී තිබේ.එහෙත් ඒ සදහා ඔවුන්ට නීතිමය ප්‍රතිපාදන නොමැත.

පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වුවද එවන් දත්ත එක් කිරීමට නීතිමය අවසරයක් නොමැත. එසේම හැදුනුම්පත සදහා එක් රැස් කරන ජනතාවගේ දත්ත වෙනත් කාර්යයක් සදහා යොදා ගැනීම හෝ රාජ්‍ය වේවා වෙනත් ආයතනයකට ලබා දීම නීති විරෝධී වේ.

එසේ තිබියදී කාර්ඩ් පතක් මුද්‍රණය කිරීම සදහා ටෙන්ඩර් කැදවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පවා ලබා ගෙන තිබූ අතර පසුව එම කැබිනට් පත්‍රිකාව අවලංගු කර ඇත.

– අන්ර්ජාලයෙනි

165 views