විදුලි අර්බුදය නහය ළගටම එයි.. මණ්ඩලයේ විදුලිය මදිවෙයි.. පුද්ගලික අංශයෙන් මිලට ගනී..

January 9, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
විදුලි අර්බුදය නහය ළගටම එයි.. මණ්ඩලයේ විදුලිය මදිවෙයි.. පුද්ගලික අංශයෙන් මිලට ගනී..

පවතින වැසි රතිත කාලතගුණිත තත්වය හේතුවෙන් විදුලි සැපයුම සැපිරීමට රජය සතු විදුලි බලාගාරවල සම්පූර්ණ විදුලි නිෂ්පාදනය ප‍්‍රමාණවත් නොවන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

මේ හේතුවෙන් මෙගා වොට් 100ක් පුද්ගලික අංහයෙන් මිලදී ගැනීමට මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති අතර හදිසි මිලදී ගැනීමක් ලෙසින් පුද්ගලික ඩීසල් බලාගාරයකින් මෙගාවොට් 60ක්ද මිලදී ගැනීමටද තීරණය වී තිබේ.

මෙහිදී ඞීසල් බලාගාරයෙන් මිලට ගන්නා ඒකකයකට රුපියල් 30ක් හා අනෙත් බලාගාරවලින් මිලට ගන්නා ඒකකයක් සදහා රුපියල් 36ක මුදලක්ද ගෙවීමට නියමිතය.

43 views
Main News