විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ ආදායම් බද්දත් පාරිභෝගිකයන් විසින් ගෙවද්දීත් වැඩ වර්ජන නින්දිතයි..

May 16, 2018 at 12:40 pm | lanka C news
විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ ආදායම් බද්දත් පාරිභෝගිකයන් විසින් ගෙවද්දීත් වැඩ වර්ජන නින්දිතයි..

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ උපයන විට බද්ධ (payee Tax)පාරිභෝගිකයන් ගෙවද්දීත් අකුරට වැඩ කොට පාරිභෝගිකයන් අපහසුතාවයට පත්කිරීම අසාධාරණයි

උපයන විට බද්ද සාමාන්‍යයෙන් සේවකයා විසින් ගෙවිය යුතු වූවත් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි ඉංජිනේරුවරුන්ගේ උපයනවිට බද්ද ගෙවන්නේ විදුලි පරිභෝගිකයන් විසිනි.2009 සිට මේ දක්වා එසේ ගෙවා ඇති මුදල මිලියන 1407 කි. මේ අනුව විදුලි පාරිභෝගිකයන් ගෙවනු ලබන විදුලි බිලට ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තු මෙන්ම විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ උපයන විට බද්ධද ඇතුලත්ය. වෙනත් ආකාරයකින් කිව හොත් විදුලි පාරිභෝගිකයන් වන අප විදුලි බිල ගෙවීමේදී විදුලි බිලද ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව ද විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ උපයන විට බද්ධද ගෙවනු ලබයි.එහෙත් විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් ඊට පෙරලා කෘතගුණ දක්වන්නේ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන විදුලි පාරිභෝගිකයා අපහසුතාවයට පත්කිරීමෙනි.

විදුලි ඉංජිනේරුවන් අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ආරම්භ කරන්නේ තම දිගු කාලීන ජනන සැළැස්ම මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අනුමත නොකිරීම නිසා බව පවසන ඔවුන් එම නිසා මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා ඉවත්කලයුතු බව කියයි.

විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ ජනන සැලැස්ම එලෙසම අනුමත කිරීමට නම් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමක් මෙරටට අවශ්‍ය නැත. මහජන උපයෝගීතා කොමිසම යනු ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පාරිභෝගිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට නීතියෙන් බැදී සිටී. එසේනම් විදුලි ඉංජිනේරුවන් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා ඉවත්කලයුතු බව පවසන්නේ කෙසේද?

මෙරට විශාල විදුලි මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී හා විදුලි බල ක්ෂ්ත්‍රයේ විශාල වංචා දූෂණ සිදු වෙද්දී ඊට   එරෙහිව හඩක් නොනගන විදුලි ඉංජිනේරුවන්ගේ සංගමය  ජනන සැලැස්ම සදහා කිඔුල් කදුලු හෙලන්නේ ඇයිද? යන්න ගැටලුවකි.

විදුලි පාරිභෝගිකයන් වශයෙන් අප ඉල්ලා සිටින්නේ පරිභෝගිකයන් විදුලි ඉංජිනේරු සංගමයේ පැවැත්ම සදහා ප්‍රාණ ඇපයට නොගන්නා ලෙසයි

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

120 views
Main News