විදුලි කපන කාලය තවත් වැඩි කරන්න වෙයි… පැය හතරක් කපා මදිවෙයි..

March 26, 2019 at 3:50 pm | lanka C news
විදුලි කපන කාලය තවත් වැඩි කරන්න වෙයි… පැය හතරක් කපා මදිවෙයි..

ඉදිරි මැයි මාසය නිමවීමට පෙර ප්‍රමාණවත් ලෙස වර්ෂාව නොලැබුණහොත් විදුලිය කැපීමේ කාල සීමාව තවත් දීර්ඝ කිරීමට සිදුවන බව විදුලි බල ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විට ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශ මට්ටම ඉතා අවම මට්ටමක පවතින නිසා ජල විදුලි නිෂ්පාදනය ඉතා අඩු මට්ටමක ඇති බවයි.

මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් ම තාප විදුලිය නිෂ්පාදනය කරමින් සිදුවන බවත් එය මේ වන විට ඇති විදුලි ඉල්ලම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවද ඔවුන් සඳහන් කරයි.

70 views
Main News