විදුලි කප්පාදුව වෙනස් කරයි…

August 15, 2022 at 2:06 am | lanka C news
විදුලි කප්පාදුව වෙනස් කරයි…

අද හෙට හා අනිද්දා පැය 01 යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාව අවසර ලබා දී තිබේ.

19,763 views

One Comment to “විදුලි කප්පාදුව වෙනස් කරයි…”

  1. Alapaluwa says:

    ලංකාවේ පාලකයෝ තවම ඉන්නේ ගල් යුගයේ අකාසදිහා බලා සිටිනවා වැස්ස නැතිනම් කරන්ට් නැහැ,වැසි වතුර අඩුවෙන විදියටයි කරන්ට් කපන්නේ මේක මහා විහිළුවක් 29 වෙනි සියවසේ සිට තවමත් වැසි වතුර දිහා බලා සිටින ගොබ්බ හැත්තක් ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ.කිසිම නැව නිපයුමකට සිත යොමුකරන්නේ නැහැ එතරමටම දුෂිතයි අපිට එකම දෙයයි පාර්ථනා කරන්නේ නැවත මේ ලංකාවේ ඉපදීමට නොලැබේවා කියා.Alapaluwa

Main News