විදුලි පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑම සදහා විදුලිබල පනත සංශෝධනය කරමින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක්..

July 30, 2018 at 4:40 pm | lanka C news
විදුලි පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑම සදහා විදුලිබල පනත සංශෝධනය කරමින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක්..

පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයක් මෙහි දැක්වෙයි.

විදුලි පාරිභෝගිකයින් ගසා කෑම සදහා විදුලිබල පනත සංශෝධනය කිරීමට විදුලිබල ඇමතිවරයා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගෙන ඒමේ සැලැස්මක්.

විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ තැන්පතු සදහා පොලී ගෙවීමට විදුලිබල පනත මගින් පනවා ඇති නීතිය ඉවත් කිරීම සදහා විදුලිබල අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව අප සංවිධානයට දැන ගැනීමට ලැබී ඇත.

2009 අංක 20 විදුලි බල පනතේ 28 වන වගන්තිය අනුව විදුලිබල සම්බන්ධතා ලබා ගැනීමේ දී විදුලි පාරිභෝගිකයින් විසින් ඇප මුදලක් තැන්පත් කළ යුතු වේ. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම යන ආයතන දෙකම මෙම ඇප මුදල් ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබන අතර උක්ත විදුලි බල පනතේ 28 වන වගන්තියේ 3 වන උප වගන්තිය යටතේ මෙම ඇප මුදල් සදහා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම විසින් විදුලි පාරිභෝගිකයාට පොලියක් ගෙවිය යුතු වේ. මෙම ඇප මුදල් සදහා ගෙවිය යුතු පොලිය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් තීරණය කර ප්‍රකාශයට පත් කල යුතු බවද විදුලි බල පනතෙහි දැක්වේ.

මේ අතර පාරිභෝගික ඇප තැන්පතු සදහා පොලී ගෙවිය යුතු බවට වන 28 (3) උප වගන්තිය ඉවත් කිරීමට විදුලිබල අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලා පිටිය විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට නිර්දේශ කර ඇත. විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ අයිතිවාසිකමක් වු ඇප තැන්පතු සදහා පොලි ගෙවීම පැහැර හැරීම සදහා විදුලිබල අමාත්‍යවරයා හා ලංවිම නිළධාරින් ගන්නා උත්සහාය පරාජය කිරීමට පියවර ගන්නා බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරුකීමේ ව්‍යාපාරය නිවේදනය කර සීටි.

ඇතැම් විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගේ ඇප තැන්පත් පිළිබද තොරතුරු පවා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් මේ වන විට අස්ථානගත කර ඇති බවත් ඇතැම් අයගේ ඇප තැන්පතු වංචනික ලෙස වෙනත් පුද්ගලයින් විසින් ආපසු ලබාගෙන ඇති බවත් වාර්තා වේ. මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් කෝටි 1000කට අධික මුදලක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සිය පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලබාගෙන ඇති අතර මෙම ඇප තැන්පතු සදහා ගෙවිය යුතු කෝටි ගණනක පොලිය පැහැර හැරීම සදහා අදාල සංශෝධනය ඉදිරිපත් කර ඇති බව හෙලි වි ඇත.

වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 300ක් පමණ ඇප තැන්පතු වශයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය එක් කර ගනී.  මෙම තැන්පතු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් ද අදාල සංශෝධනය මගින් ඉදිරිපත් කර නොමැත. ඒ අනුව සියළු පාරිභෝගික ඇප තැන්පත් මුදල් ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අය කර ගැනීමේ කූඨ කුමන්ත්‍රණයක් මෙම සංශෝධනයෙහි සැගවුණ අරමුණයි. විදුලිබල අමාත්‍ය වරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලය නොමග යවන ආකාරයෙන් සකස් කර තිබේ.

කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සදහන් විස්තරයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ පුනර්ජනනීය මුලාශ්‍ර වලින් විදුලි බලය ජනනය කිරීම සදහා ජනන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට අදාල සංශෝධන වශයෙනි. එම පත්‍රිතාවේ කිසිදු තැනක ඇප තැන්පත් මුදල් සදහා පොලී ගෙවීම ඉවත් කිරීම පිළිබද සැදහනක් නොකර ඇති අතර ඇමුණුමක් වශයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකාව සමග අමුණා ඇති විදුලි බල පනතේ සංශෝධන ලියවිල්ලේ පොලී ගෙවීමට අදාල වගන්තිය ඉවත් කරන බව දක්වා තීබේ.

ඒ අනුව මෙම කැබිනට් පත්‍රිකාව හරහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිසි කරුණු දැක්වීමකින් තොරව වංචනික ආකාරයෙන් විදුලි පාරිභෝගික අයිතියක් ඉවත්කිරීමට උත්සහා දරා ඇති බව පැහැදිලි ය.

ඊට අමතරව වංචනික ආකාරයෙන් හදිසි අවශ්‍යතා මත යන පදනම යටතේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අභිමතය පරිදි පමණක් පුද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීම සදහා ද නව සංශෝධනයක් මේ සමග ඉදිරිපත් කර තිබේ. එම සංශෝධනයට අනුව හදිසි අවශ්‍යතා මත විදුලිය මිලදී ගැනීමේදී අවසාන අනුමැතිය සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට මෙතෙක් පැවැති බලය ඉවත් කිරීමට මෙම සංශෝධනය යෝජනා කර ඇත.

මෑතකදී ඒස් ඇඹිලිපිටිය වැනි නීති විරෝධී බලාගාර ගිවිසුම් සදහා ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව අනුමැති ය ලබා දුන්නේ නැත. 2016 වසරේදී හදිසි අවශ්‍යතා මත බව පවසා ඇග්‍රොකේ නැමැති පුද්ගලික විදුලි බලාගාරයකින් විදුලිය මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගත් උත්සහායද ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් වැළක්වුවේය.

මේ ආකාරයට හදිසි අවශ්‍යතා මත බව පවසා ඒකකය රුපියල් 30කට වඩා අධික මිලකට විදුලිය මිලදී ගැනීම සදහා දැනට පනතෙහි පවතින බාධාව වන ශ්‍රී ලංකා මහජන මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට සතු අවසාන අනුමැති බලය ඉවත් කිරීම මෙම සංශෝධනයෙහි අරමුණ වී ඇත. මෙම සංශෝධනය පිළිබද ව කැබිනට් පත්‍රිකාවේ විස්තර කර නොමැති අතර පනතෙහි සංශෝධන පිළිබද ලියවිල්ලෙහි පමණක් අඩංගු කර කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය වෙනතකට හරවා ඒ සදහා අනුමැතිය ලබාගැනීමට උත්සහා දරන බව පැහැදිලි ය.

යෝජිත අසාධාරණ සංශෝධන ඉවත් කරගන්නා ලෙස පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය විදුලිබල අමාත්‍ය වරයාට බල කරන අතර එසේ නොකලහොත් පාරිභෝගික අයිතීන් වෙනුවෙන් වැඩිදුර ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුවන බවද දන්වා සිටිමු.

රංජිත් විතානගේ
සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය

386 views
Main News