විපක්‍ෂ නායක ධුරය ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයට..?

September 24, 2017 at 6:25 am | lanka C news
විපක්‍ෂ නායක ධුරය ඒකාබද්ද විපක්‍ෂයට..?

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර වන හවුල් ආණ්ඩු ගිවිසුම එළඹෙන දෙසැම්බර් මාසයේදී අවසන් වන්නේ යයි සදහන් වන නිසා ඉන් ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂ නායක ධුරය ලබා දෙන ලෙසට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ නිල විපක්ෂය එම භූමිකාව ඉටු නොකරන නිසා එම ධුරය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් ලබා දෙන ලෙසද ඉල්ලීමට නියමිත අතර ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රී පිරිස එහි නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට යයි.

61 views