විරෝධතාවලට කොළඹ වෙනම ස්ථාන නම් කරයි.. මුදල් ගෙවා වෙන් කරගන්න වෙයි..

March 18, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
විරෝධතාවලට කොළඹ වෙනම ස්ථාන නම් කරයි.. මුදල් ගෙවා වෙන් කරගන්න වෙයි..

කොළඹ නගරයේ උද්ඝෝෂණ, විරෝධතා, පෙළපාලි පැවැත්වීම සදහා සුදුසු ස්ථාන කිහිපයක් නම් කිරීමට රජය කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටී.

මෙමගින් රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ වාහන තදබද අවම කිරීම, මාර්ග වසා දැමීම නතර කිරීම හා විරෝධතාකරුවන්ට පහසුවෙන් සිය විරෝධය දැක්වීමට ඉඩ ලබා දීමයි.

විරෝධතා සදහා එම ස්ථාන වෙන් කර ගැනීමේදී වේලාසන ඒ සදහා යම් මුදලක් බැදීමටද සංවිධායකයින්ට සිදුවනු ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවන් තීරණය කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ගැනීමට නියමිතය.

54 views
Main News