විල්පත්තුවේ ඉඩම් අයිතිය කියාගෙන බලපත‍්‍ර රැගෙන විශාල පිරිසක් පෝලිමේ..

October 2, 2020 at 2:10 pm | lanka C news
විල්පත්තුවේ ඉඩම් අයිතිය කියාගෙන බලපත‍්‍ර රැගෙන විශාල පිරිසක් පෝලිමේ..

විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ තම අයිතියට ඉඩම් ඇතැයි කියමින් මේ දිනවල ඉඩම් බලපත්‍ර ද රැගෙන විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් ඇති බව වාර්තා වේ.

එක් පුද්ගලයකු ඉඩම් අක්කර 115ක් තමන් සතු බව කියමින් පැමිණ ඇති අතර තවත් අයෙක් අක්කර දෙකක් ඇති බව කියමින් පැමිණ ඇතැයිද වාර්තා වේ.

ඔවුන් විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පාලකවරුන් හමුවට පැමිණ තොරතුරු ඉදිරිපත් කොට ඇතැයිද එහි පාලක ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම වනෝද්‍යානය තුල හා ඉන් පිටත ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකම් කියමින් පැමිණෙන පිරිස වැඩිවෙමින් පවතින බවත් විවිධ වර්ගයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ඔවුන් විසින් රැගෙන එන බවත් ඔහු කියා සිටියි.

නමුත් එම බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශාල සැකයක් ඇති බවත් ත්‍රස්තවාදී ගැටුම් සමයේ එම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් අතහැර ගිය පිරිසට වෙනත් ප්‍රදේශවලින් ලබා දුන් ආදේශක ඉඩම් හිමිව තිබීම නිසා විල්පත්තුවේ අයිතිය කියන ඉඩම් ඔවුන්ට ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවක් නැතැයි නිලධාරීහු පෙන්වා දෙති.

ජාතික වනෝද්‍යානයේ තම අයිතියට ඉඩම් ඇතැයි කියමින් මේ දිනවල ඉඩම් බලපත්‍ර ද රැගෙන විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් ඇති බව වාර්තා වේ.

එක් පුද්ගලයකු ඉඩම් අක්කර 115ක් තමන් සතු බව කියමින් පැමිණ ඇති අතර තවත් අයෙක් අක්කර දෙකක් ඇති බව කියමින් පැමිණ ඇතැයිද වාර්තා වේ.

ඔවුන් විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ පාලකවරුන් හමුවට පැමිණ තොරතුරු ඉදිරිපත් කොට ඇතැයිද එහි පාලක ලක්ෂ්මන් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම වනෝද්‍යානය තුල හා ඉන් පිටත ඉඩම්වලට අයිතිවාසිකම් කියමින් පැමිණෙන පිරිස වැඩිවෙමින් පවතින බවත් විවිධ වර්ගයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ඔවුන් විසින් රැගෙන එන බවත් ඔහු කියා සිටියි.

නමුත් එම බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් විශාල සැකයක් ඇති බවත් ත්‍රස්තවාදී ගැටුම් සමයේ එම ප්‍රදේශයේ ඉඩම් අතහැර ගිය පිරිසට වෙනත් ප්‍රදේශවලින් ලබා දුන් ආදේශක ඉඩම් හිමිව තිබීම නිසා විල්පත්තුවේ අයිතිය කියන ඉඩම් ඔවුන්ට ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවක් නැතැයි නිලධාරීහු පෙන්වා දෙති.

26,125 views
Main News