විවිධ වර්ගයේ නීති විරෝධී ආවේක්ෂණය සහ හිරිහැරවලට ලක්වීම් ගැන පැමිණිලි කිරීමට මහජනතාවට ඇති විවිධ යාන්ත‍්‍රණ…

March 18, 2018 at 5:30 pm | lanka C news
විවිධ වර්ගයේ නීති විරෝධී ආවේක්ෂණය සහ හිරිහැරවලට ලක්වීම් ගැන පැමිණිලි කිරීමට මහජනතාවට ඇති විවිධ යාන්ත‍්‍රණ…

මානව හිමිකම් ක‍්‍රියාකාරීන් ඇතුළුව මහජනයාට සිදුවන විවිධ හිරිහැර හා නීති විරෝධී කටයුතු සහ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයවීම් වලට ගොදුරු වූ අතුරුදහන්වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් පිළිබදව නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය විසින් කලින් කලට මහජනයා දැනුවත් කිරීම සිදුකෙරේ.

රටේ සියලූම පුරවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කිරීමට ශ‍්‍රී ලංකාවේ රජය නිරන්තරයෙන් බැදී සිටින අතර කිසියම් හෝ ආකාරයකින් මහජනතාවට එරෙහිව සිදුකරනු ලබන ක‍්‍රියා සම්බන්ධයෙන් ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව පවතින නීති රාමුව තුළ හැකි උපරිම ක‍්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.

එබැවින්, කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙකු බියවැද්දීමකට ලක්කිරීමක් හෝ එවැනි බියවැද්දීමකට ලක්වූ බව දැනුවත් වූයේනම්, කිසියම් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විසින් හිරිහැරයට ලක්වූයේනම් පහත සදහන් එක් යාන්ත‍්‍රණයක් හෝ සියල්ල හෝ ඔස්සේ පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස කාරුණිකව දන්වනු ලැබේ.

ජාතික පොලිස් කොමිසම – 1960 (ක්ෂණික ඇමතුම්), 0115 107 722
ශ‍්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම – 1996 (ක්ෂණික ඇමතුම්), 0112 505 575
ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසියේ විශේෂ පරීක්ෂණ ඒකකය – 119 (ක්ෂණික ඇමතුම්)
පොලිස්පතිට කියන්න – මාර්ගගත පැමිණිලි සදහා – www.telligp.police.lk

– නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය

10 views

One Comment to “විවිධ වර්ගයේ නීති විරෝධී ආවේක්ෂණය සහ හිරිහැරවලට ලක්වීම් ගැන පැමිණිලි කිරීමට මහජනතාවට ඇති විවිධ යාන්ත‍්‍රණ…”

  1. Saradiel says:

    ජල පහර කදුලු ගෑස් බැටන් පොලුපහාරවලටත් පැමිණිලි කිරීමට නොම්මරයක් දුන්නොත් හොදා?

Main News