වී රුගෙන යන මුවාවෙන් බුරුත දැව රැගෙන ගිය ජාවාරමක්…

January 10, 2019 at 2:08 am | lanka C news
වී රුගෙන යන මුවාවෙන් බුරුත දැව රැගෙන ගිය ජාවාරමක්…

මුලතිව් පුදුකුඩිඉරිප්පු මන්නංකණ්ඩාල් ප්‍රදේශයේදී වී රුගෙන යන මුවාවෙන් බුරුත දැව  ප්‍රවාහනය කරන ලද ජාවාරමක් වනසංරක්ෂණ නිලධාරීන් හා පොලීසිය විසින් සැකකරුකුද සමග අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මන්නංකණ්ඩාල් රක්ෂතය තුලට කුන්ටර් වර්ගයේ ලොරිරතයක් පදවා රක්ෂිතයෙන් කපන ලද බුත දැව පළමුව පටවා පසව ඊට උඩින් වී ගෝනි පටවා ප්‍රවාහනය කිරීමට සැලසුම් කොට තිබියදී මෙම වැටලීම සිදු කොට ඇත.

පුදුකුඩිඉරිප්පු හා මුලතිව් වනසංරක්ෂණ නිලධාරීන්ට ලැබුනු තොරතුරකට අනුව මුලතිව් පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක්ද එක්ව මන්නංකණ්ඩාල් රක්ෂිතයේ වැටලීම සිදු කොට ඇති අතර එහිදී බුරුත දැව පටවන ලද කැන්ටර් වර්ගයේ කුඩා ලොරි රථයක් හා එහි රියදුරුදු සමගින් පටවන ලද බුරුත දැව 13 ක් හා වීගෝනී කිහිපයක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම දැව ජාවාරම අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මුලතිව් වනසංරක්ෂණ නිලධාරී ආර්.එස්.ඩී. රණසිංහ මහතා සහ පුදුකුඩඉරිප්පු වනසංරක්ෂණ නිලධාරීන් පිරිසකගේද සහභාගීත්වයෙන් මුලතිව් පොලීසියේද සහය මත වැටලීම සිදු කොට ඇත.

– වන්නි රොමේෂ් මධුෂංඛ

18 views
Main News