වෛද්‍යවරුන් තුන්සියකගේ වැටුප් ගෙවීම් අත්හිටුවන්න ඇමති රාජිතගෙන් නියෝග..

September 30, 2017 at 6:48 pm | lanka C news
වෛද්‍යවරුන් තුන්සියකගේ වැටුප් ගෙවීම් අත්හිටුවන්න ඇමති රාජිතගෙන් නියෝග..

පශ්චාත් උපාධි වෛද්‍ය විද්‍යා ආයතනයේ උපාධි හා ඩිප්ලෝමා හැදෑරීමට ඇතුලත් වන වෛද්‍ය නිළධාරීන් එම පුහුණුවෙන් පසු තවකාලිකව අමාත්‍යංශය සහ අනුබද්ධිත ආයතන වලට පත්වීම් ලබා දීර්ඝ කාලයක් එහි රැදී සිටිමින් අමාත්‍යංශයෙන් වැටුප් ගන්නා බව හෙලි වී ඇත.

මෙම නිලධාරීන් රටේ විවිධ රෝහල් වල සේවය කල යුතු වුවද අමාත්‍යාංශයේ රැදී සිටීම රෝහල් වල වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ හිගයටද හේතු වී තිබේ. එවැනි නිලධාරීන් 300 ක් අමාත්‍යාංශය සහ අනුබද්ධ ආයතන වල රැදී සිටින බව හෙලි වී තිබේ. එම නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛණයක්ද සකස් කර ඇත.

එම වෛද්‍ය නිලධාරීන් පිළිබදව සොයා බලා රෝහල් වලට අනුයුක්ත කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සෞඛ්‍ය ලේකම් ජනක සුගතදාස මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇත. එලෙස රෝහල් වලට අනුයුක්ත නොවන වෛද්‍යවරුන්ගේ වැටුප් අත්හිටුවීමටද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

තවද වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් වලට රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයට බලපෑම් කිරීමට තිබූ හැකියාවද අහිමිව ගොස් ඇත. පසුගිය කාලය පුරා එවැනි බලපෑම් කිරීම නිසා ස්ථාන මාරුවීම් නිසි පරිදි සිදු නොකිරිණි. නමුත් වර්තමානයේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මඟින් වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්ථාන මාරුවීම් සිදු කරනු ලබයි.

– S. කුමාර

83 views