වෛද්‍ය උපකරණවලටත් මෘදුකාංගයක්….

October 11, 2016 at 2:05 am | lanka C news
වෛද්‍ය උපකරණවලටත් මෘදුකාංගයක්….

ඖෂධ හිඟයකින් තොරව ලබාදීම සදහා හදුන්වා දුන් මෘදුකාංගයට සෞඛ්‍ය සේවාවට අදාල වෛද්‍ය උපකරණ ද ඇතුළත් කර යාවත්කාලීන කරන ලෙස සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට උපදෙස් ලබාදෙන ලදි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පැවැති සාකචිඡවක දී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කළේ ඖෂධ වර්ග මෙන්ම වෛද්‍ය උපකරණ ද හිඟයකින් තොරව ලබාදිය යුතු බවයි. ඒ සදහා මෘදුකාංගය භාවිත කළ යුතු බවත්, ඒ පිළිබදව සියළුම රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරු දැනුවත් කරන ලෙසත්, ඉල්ලා සිටියේය. සෞඛ්‍ය සේවාෙවි ක‍්‍රීයාත්මක විශේෂ ඒකකවලට අදාල ඖෂධ සහ උපකරණ කඩිනමින් සහ හිඟයකින් තොරව ලබාදෙන ලෙස ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතාට දැනුම් දෙන ලදි. ඖෂධ ගෙන්වීෙමි දී විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සමග සාකචිඡුා කිරිම ද උචිත බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

සෞඛ්‍ය අමාතයවරයාගේ සංකල්පයක් මත ඖෂධ හිඟයකින් තොරව රෝහල්වලට ලබාදීම සදහා මෘදුකාංගයක් හදුන්වා දුන් අතර, එමගින් රෝහල්වලට අවශ්‍ය ඖෂධ ෙමි වනවිට කඩිනමින් ලැබී ඇත. එම නිසා ඖෂධ හිඟයක් මතු වී නොමැත. මාස දෙකක කාලයකට අවශ්‍ය ඖෂධ ගබඩා කර තබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට දැනුම් දෙන ලදි.

– නිපුන් ඒකනායක

78 views
Main News