ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ලෝකයේ බාල්දුම මුදල් ඒකක ලයිස්තුවේ තුන්වැනියා…

September 22, 2022 at 2:10 pm | lanka C news
ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ලෝකයේ බාල්දුම මුදල් ඒකක ලයිස්තුවේ තුන්වැනියා…

ඇමරිකානු ඩොලර් ඉදිරියේ මුදල් ඒකක අවප්‍රමාණය වීම අතින් ශ්‍රී ලංකා රුපියල ලෝකයේ තුන්වන තැනට පත්ව ඇත.

ඇමරිකාවේ ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා මහාචාර්ය ිස්ටීව් හැන්කේගේ නවතම වාර්තාව මේ බව පෙන්වා දෙයි.

වර්තාවේ පළමු තැන සිම්බාවේ මුදල් ඒකකයට හිමිව ඇති අතර දෙවන තැන හිමිව ඇත්තේ කියුබාවෙ මුදල් ඒකකයටයි.

ශ්‍රී ලංකා රුපියල 47.79%ක් ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි ඔහුගේ වාර්තාවේ දැක්වේ.

44,235 views

6 Comments to “ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ලෝකයේ බාල්දුම මුදල් ඒකක ලයිස්තුවේ තුන්වැනියා…”

 1. Mola Hathano says:

  සතුටුයි, තවම එක නෙමෙයි නේ?

 2. N.Wimaladasa says:

  Who is that deciced to devalue currancy of Ruppe by CB or MOF or indirect message came from that IMF…?
  Matter of devalued is so serious, it will take many years to revaules of currancy back to growth of GDP long road. That is nation become more poorest country in world. I do not think CB having any chances to recovred our Economy yeras to come.

 3. N.Wimaladasa says:

  Who is that deciced to devalue currancy of Ruppe by CB or MOF or indirect message came from that IMF…?
  Matter of devalued is so serious, it will take many years to revaules of currancy back to growth of Island GDP for a long road. That is nation become more poorest country in world. I do not think CB having any chances to recovred our Economy yeras to come.
  Therefor Asain Econimice has come in resonable rate of growth in recent past ,but IMF will not give us to new path of rapid development of Eecnomy by their so-called current package .We will remain simple commodity producation of that very poor conditions in Island by IMF programmed is reckless policies harm of growth of western interest.

 4. N.Wimaladasa says:

  Who is that deciced to devalue currancy of Ruppe by CB or MOF or indirect message came from that IMF…?
  Matter of devalued is so serious, it will take many years to revaules of currancy back to growth of Island GDP for a long road. That is nation become more poorest country in world. I do not think CB having any chances to recovred our Economy yeras to come.
  Therefor Asain Econimice has come in resonable rate of growth in recent past ,but IMF will not give us to new path of rapid development of Eecnomy by their so-called current package .We will remain simple commodity producation of that very poor conditions in Island by IMF programmed is reckless policies harm of growth of western interest.
  Needlees to say IMF is an intention to keep ours Island economy low level to expolited nation wealth and its development lagging behind other countries of South Asain region.
  We have to work for Economic Soveregnity of nationl progress by own path and shape of Economy….future Island People Development and its Democrcay .

  • විමලෙ මඤ්ඤං ද says:

   විමලෙ මඤ්ඤං ද.
   කෑලි කෑලි ලියන්නෙ ඕක එක පාරකට ලියපං බං!

  • Puzzled says:

   Mr. Wimalasena I don’t understand the language you used to write these comments.
   I don’t think it is English. I am curious to know what this new language is.

   Thank you

Leave a Comment

Main News