ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව දුන් ඇමරිකන් මූල්‍ය ආධාර 2018 සිට බිංදුවට බහී.. බිලියන 6ක් වාර්ෂිකව අහිමියි.. සිවිල් සංවිධානත් අනාථයි..

May 30, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
ශ්‍රී ලංකාවට වාර්ෂිකව දුන් ඇමරිකන් මූල්‍ය ආධාර 2018 සිට බිංදුවට බහී..  බිලියන 6ක් වාර්ෂිකව අහිමියි.. සිවිල් සංවිධානත් අනාථයි..

ශ්‍රී ලංකාවට නිදහසන් පසුව දිගටම ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය හරහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන ගණනක ආධාර ලබදුන් අතර ලබන වසර සිට එසේ ලබාදීමට නියමිතව තිබු ඇ.ඩොලර් මිලියන 42.5 එනම් රුපියල් මිලියන 6375 කි. එය ඇමරිකානු 2018 අයවැය යටතේ ඇමරිකන් කොන්ග්‍රසය විසින් ඇ.ඩොලර් 3.38 දක්වා කපා හැර ඇත. එනම් රුපියල් මිලියන 500 දක්වා එනම් 92% කිනි.

මෙසේ ලැබුණ ආධාර රටේ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට යොදවා ඇත. එමෙන්ම 2015 ජනාධිපතිවරණයේ දි යහපාලනය ගෙන ඒමට අවශ්‍ය කණ්ඩායම් මෙන්ම සිවිල් සංවිධානයන් සඳහා අරමුදල් යූඑස් ඒඩ් USAID හරහා මුදල් ලබා දිමට ඇමරිකාව කටයුතු යොදා තිබුණි.

අදාළ පුවත් මෙතනින්

492 views
Main News