ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරවලට ඉතා නුසුදුසු රටක් යයි ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය කියයි..

September 30, 2018 at 6:26 am | lanka C news
ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරවලට ඉතා නුසුදුසු රටක් යයි ලෝ ප්‍රකට ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය කියයි..

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික විශ්වාසනීයභාවය ඉතා පිරිහුණු රටක් බවට ලෝ ප්‍රකට tradingeconomics ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකා මහබැංකු මූලාශ්‍ර උපුටා දක්වමින් සඳහන් කර ඇත.

එම වාර්තාව අනුව ඒකක 100ක් ඉක්මවා ඇත්තේ නම් ව්‍යාපාර සඳහා ඉතා හොඳ මට්ටමක් වන අතර ඒකක 100ට වඩා අඩු වන්නේ නම් ව්‍යාපාර සඳහා නුසුදු තත්ත්වකි.

2015 වසර මුදලී මෙය පෙන්වා ඇත්තේ ඒකක 136 ක් ලෙසයි.

අද වන විට එය ඒකක ගණනාවකින්සු පසුබැස 78 වන ඒකකය දක්වයි.

එනම් ව්‍යාපාර සදහා ඉතා නුසුදුසු තත්වයකි.

අදාළ වාර්තාව මෙතනින්

83 views
Main News