ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍ය දර්ශකය එක තැන පල් වේ – මහ බැංකුවේ අලුත්ම වාර්තාව මෙන්න…

January 3, 2017 at 3:00 pm | lanka C news
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍ය දර්ශකය එක තැන පල් වේ – මහ බැංකුවේ අලුත්ම වාර්තාව මෙන්න…

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ශ්‍රීලංකාවේ සෛභාග්‍ය දර්ශකය 2015 වාර්තාව 2017 ජනවාරි 3 දින ප්‍රසිද්ධ කොට ඇත. ඒ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ යුද්ධය අවසන් කොට රටට සාමය ගෙන ඒමෙන් පසු ඉතා ශීඝ්‍ර ලෙස වසරෙන් වසර ඉහල ගිය ශ්‍රී ලංකාවේ සෛභාග්‍ය දර්ශක අගය නව රජයේ ආරම්භයත් සමඟ එනම් 2015 ජනවාරියේ සිට ඇනහිට ඇති බව අද දින ප්‍රසිද්ධියට පත් කල නවතම මහා බැංකු නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ආර්ථික හා ව්‍යයාපර පරිසරය, ජනතාවගේ යහපත් සමාජ රටාව සහ සාමාජිය ආර්ථික යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව අනුව රටක සෛභාග්‍ය දර්ශකය තීරණය කරනු ලැබේ.

මේ ආකාරයෙන් තවත් ඉදිරියට රජය නිසි ක්‍රමවේදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් රටේ සෛභාග්‍ය දර්ශකය 2009 යුද්ධයට අවසන් වීමට පෙර තිබු තත්ත්වයට යෑමට බොහෝ ඉඩකඩ ඇති බව ආර්ථික විශේෂඥයන්ගේ මතයයි.

පහත සඳහන් මහා බැංකුවේ නිවේදනයේ වගුව පරික්ෂා කිරිමේදී සෛභාග්‍ය දර්ශකය හා එයට සම්බන්ධ ප්‍රධාන අනු අංශ වල ප්‍රගතිය අනුව ලා නිල් පැහැයෙන් දිස්වන රේඛාව වාර්ෂික සමස්ථ සෛභාග්‍ය දර්ශකය Prosperity Index පෙන්නුම් කරන අතර, අනු අංශ ලෙස දුඹුරු පැහැති රේඛාව ආර්ථික සහ ව්‍යයාපර පරිසරය Economy and Business Climate Sub-Index පෙන්නුම් කරයි.

රෝස පාට රේඛාව ජනතාවගේ යහපත් සමාජ රටාව Well-being of the People Sub-Index පෙන්නුම් කරන අතර වාර්ෂික සාමාජිය ආර්ථික යටිතල පහසුකම් වල දියුණුව Socio-Economic Infrastructure Sub-Index දම් පාට රේඛාව පෙන්නුම් කරයි.

227 views
Main News