ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානාවලට සඟරා සැපයීමේ කොන්ත‍්‍රාත්තුවට ඩොලර් මිලියන 5.92ක් (රුපියල් බිලියනයක්) අනුමතයි..

June 29, 2018 at 6:25 am | lanka C news
ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් යානාවලට සඟරා සැපයීමේ කොන්ත‍්‍රාත්තුවට ඩොලර් මිලියන 5.92ක් (රුපියල් බිලියනයක්) අනුමතයි..

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානාවන්ට සඟරා සැපයීමට ඩොලර් මිලියන 5.92 මුදලක් විදෙස් සමාගකට ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිව ලැබී ඇත.

මෙම සගරා මගින් විනෝදාස්වාදයට භාවිත කල හැකි පහසුකම් ගැන වූ පත්‍රිකා
අතුළු විස්තර සහිත තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.

ඉන්ෆ්ලයිට් ඩබ්ලින් සමාගම වෙන මෙම කොන්ත‍්‍රාත්තුව ලබා දී ඇත්තේ වසර 03ක කාල සීමාවක් සඳහායි.

අදාල යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසිනි.

මෙසේ අනුමත වී ඇති මුදල ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 960 ඉක්මවයි.

866 views
Main News