ශ‍්‍රී ලන්කන් දැවැත්ත පාඩුවක… සේවකයන් 1500ක් විශ‍්‍රාම ගන්වයි..

June 15, 2020 at 10:00 am | lanka C news
ශ‍්‍රී ලන්කන් දැවැත්ත පාඩුවක… සේවකයන් 1500ක් විශ‍්‍රාම ගන්වයි..

ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය මත ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ සේවකයන් 1500ක පමණ පිරිසක් ස්වේච්ඡාවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමේ අවස්ථාව සැලසීමට එහි පාලනාධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සේවකයින් 7000ක පමණ පිරිසක් සේවය කරනු ලබයි.

දැනට මාස තුනක පමණ කාලයක සිට ඇති වී තිබෙන කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ආයතනය විශාල ලෙස පාඩු ලබා තිබේ.

මේ නිසා වියදම් අඩු කිරීමේ අරමුණින් සේවක පිරිස අඩු කිරීම සඳහා සඳහා ආයතනය තීන්දු කර ඇත.

ඒ අනුව එහි සේවකයන්ට වන්දි ලබාගෙන කැමැත්තෙන් විශ්‍රාම ගැනීමේ අවස්ථාව ලබාදීමට පාලනාධිකාරිය විසින් කටයුතු කර තිබේ.

2,065 views

18 Comments to “ශ‍්‍රී ලන්කන් දැවැත්ත පාඩුවක… සේවකයන් 1500ක් විශ‍්‍රාම ගන්වයි..”

  1. The main problem for Sri Lanka’s economy is the huge and sluggish Public Service or simply the large number of Government Servants, I think nearly 15 lacks of mostly lazy with low skills and nothing much to do government servants loaded on to the Sri Lanka Public Service by all the governments that came to power promising jobs for their low qualified useless helpers. If the Sri Lanka’s economy is to be raised and developed at least 50% of the Public Servants need to be made redundant. Sri Lanka’s huge, lethargic and ineffective and inefficient low skilled idling Public Service has destroyed the Sri Lanka’s economy for many Generations to come.
    Whatever it is, Sri Lankan airlines needs to fly the Skies of the World to carry the Sri Lankan icon globally to the World. 7000 staff is just nothing for a countries main and only Airline, It is the Political Thieves, banku hour, bank robbers and political criminals like Karu Jayasuriya, Rajitha, Mangala, Harin, Ranil etc who destroyed the Sri Lankan airlines.

  2. Luxman says:

    During lockdown period ,the srilankan training school conducted online classes ,and collected a large sum of rupees from poor citizen of this country ,where are the job gurentee ,when the airline on a nosedive about to do a crashlanding

Main News