ෂොපින් එකක් පිරෙන්න බඩු ගන්න රුපියල් පන්දාහකින් බෑ.. තව අවුරුදු දෙක තුනක් ජනතාවට ඉවසන්න වෙනවා..

November 23, 2016 at 7:05 am | lanka C news
ෂොපින් එකක් පිරෙන්න බඩු ගන්න රුපියල් පන්දාහකින් බෑ.. තව අවුරුදු දෙක තුනක් ජනතාවට ඉවසන්න වෙනවා..

අද වන විට රුපියල් පන්දාහක බඩු ගත්තද ෂොපින් කවරයක් පුරවාගන්න බැරි බව නියෝජ්‍ය ඇමති මනූෂ නානායක්කාර මහතා පවසයි

අද ජනතාව අමාරු තත්ත්වයක සිටින බවද පවසන ඔහු රටම සුඛිත මුදිත වී ඇතැයි මායාවක ආණ්ඩුව නැතැයිද කියයි.

ඉදිරියට තවත් අවුරුදු දෙක තුනක්වත් යනතුරු ජනතාවට අමාරු තත්ත්වයක් තිබෙනු ඇතැයිද පවසන ඔහු ආණ්ඩුව මේ ගමන යන්නේ ඉලක්කයක් ඇතිව නිසා විපක්‍ෂය විසින් ජනතාව උසිගැන්වුවාට පලක් නැති බවද සදහන් කරයි.

33 views
Main News