සංචරණ සීමා තවත් දැඩි කරයි.. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න..

August 18, 2021 at 6:12 pm | lanka C news
සංචරණ සීමා තවත් දැඩි කරයි.. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න..

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සදහන් චක‍්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.

එලැඹෙන තිස් එක් වන දින තෙක් බලපැවැත්වෙන පරිදි එම සංශෝධන අනුව එක් නිවසකින් පිටත යා හැක්කේ එක් පුද්ගලයකුට වන අතර රැකියාවට හෝ ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා ඒ අදාළ නොවේ.

ඔහු නිකුත් කළ ඇති සම්පූර්ණ සෞඛ්‍යය මාර්ගෝපදේශ මෙසේය.

136,041 views

17 Comments to “සංචරණ සීමා තවත් දැඩි කරයි.. නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න..”

  1. Covid Appuhamy says:

    These restrictions should apply District wise to be more effective. For an example Western Province is 3 Districts and the people are still moving in a massive geographical area.

  2. prasantha says:

    Good move !

  3. Felix says:

    Good efforts and timely needy decision. It is a responsibility of a person (Citizen) to follow and comply with the rules. When following correctly, if someone is breaking, then you have a right to object to him/her and secure your rights. We need to go with this pandemic and closing or lockdown is not the only answer.

Main News