සංචාරක ආයතන හා පුද්ගලයන්ගේ ලියා පදිංචි ගාස්තුව වසරක කාලයකට අය නොකරයි…

May 14, 2020 at 2:12 am | lanka C news
සංචාරක ආයතන හා පුද්ගලයන්ගේ ලියා පදිංචි ගාස්තුව වසරක කාලයකට අය නොකරයි…

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ ලියාපදිංචි සංචාරක ආයතන හා පුද්ගලයන්ගේ ලියා පදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව වසරක කාලයක් සදහා අය නොකිරීමට තීරණය කෙරේ. ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම තීරණයට එළඹ තිබේ.

ඒ අනුව දැනටමත් අදාල ගාස්තුව ගෙවා ඇති අය හා ආයතන ලබන වසරේ දි එම ගාස්තුවෙන් නිදහස් කෙරෙන අතර තවමත් මේ වසර සදහා අදාල ලියාපදිචිය අලුත් කර නොමැති පුද්ගලයින් හා ආයතන වලට ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව ලියාපදිංචිය අලුත් කර ගැනීමට හැකිය. අදාල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිනී කිමාලි ප්‍රනාන්දු මහත්මිය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සංචාරක ක්ශේත්‍රයේ නවාතැන් පහසුකම් ලබා දෙන ආයතන 2700 ක් පමණ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී ඇති අතර සංචාරක මග පෙන්වන්නන්ගේ ඇතුළු සංචාරක ක්ශේත්‍රයේ විවිධ සේවා සපයන පුද්ගලයින් 5400 ක් පමණ සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිචි වී ඇත.

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කලේ කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින සංචාරක ක්ශේත්‍රයේ නියුතුවුවන්ට සහන සැලසීමේ කෙටි කාලීන වැඩ පිලිවෙලේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම තීරණයට එලැඹි බවයි. මේ අතර කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් බිද වැටී ඇති සංචාරක ව්‍යාපාරය නැංවිම සදහා වන යෝජනා ඉදිරිපත් කර ලෙස සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිනීය ඊට සම්බන්ධ සංවිධාන 34 කට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ. එමෙන්ම පළාත් සභාවල සංචාරක අමාත්‍යංශය හා සංචාරක ක්ශේත්‍රය සම්බන්ධ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරන විශ්ව විද්‍යාලය අංශ ප්‍රධානීන්ගෙන්ද මීට අදාල යෝජනා ඉල්ලා තිබේ.

මෙම යෝජනා සැලකිල්ලට ගෙන ක්ශේත්‍රයට ලබාදිය යුතු කඩිනම් සහන සහ ඉදිරි සැලසුම් ඇතුලත් යෝජනාවලියක් හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබන සතිය වන විට ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වන විට ඇමතිවරයා තීරණය කර ඇත.

– ප්‍රදීප් අනුර කුමාර

156 views
Main News