සජිත් සුලග අවසන්.. ගම්පහ 325000කින්, කොළඹ 175000කින්, ගාල්ල 248000කින්, මාතර 225000කින් ගෝටා දිනුම්..

November 17, 2019 at 8:40 am | lanka C news
සජිත් සුලග අවසන්.. ගම්පහ 325000කින්, කොළඹ 175000කින්, ගාල්ල 248000කින්, මාතර 225000කින් ගෝටා දිනුම්..

ජනාධිපතිවරණයෙන් මේ වන විට ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව ගම්පහ, කොළඹ, ගාල්ල, මාතර, මොණරාගල, මාතර යන දිස්ත්‍රික්කවල සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පරාජය කරමින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අති විශාල වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයකින් ජයගෙන ඇත.

වාර්තාවන ආකාරයට ගම්පහ 325,000, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 248,000, කොළඹ 175000, මාතර 225000කින් ජයගෙන ඇත.

235 views

30 Comments to “සජිත් සුලග අවසන්.. ගම්පහ 325000කින්, කොළඹ 175000කින්, ගාල්ල 248000කින්, මාතර 225000කින් ගෝටා දිනුම්..”

  1. Crazy says:

    The next big step is to clean the parliament. Gota needs to strategically prioritise and phase out his action plan. All essential but unpopular strategies must be executed within first 1- 2 years.

  2. Sathya, තෝව තොගෙ අම්ම වදල නැහැ. ඒ ගෑනි වෙනකොට තමයි තෝව බිමට වැටිලා තියෙන්නේ. නැතිනම් තෝ මෙතරම් ජාතිදෝහියෙක් බවට පත්වොන්න විදිහක් නැහැ.

  3. Ranasinghe says:

    වසර 5 ක් පාර්ලිමේන්තුව තිබුණොත් ජනාදිපතිවරනයට පෙර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට ඇති සම්බාවිතව අහොසි වේ If so This is a foolish decision

Main News