සතොස සහන මල්ල ගන්න හැදුනුම්පත අනිවාර්යයි..

April 12, 2017 at 5:30 pm | lanka C news
සතොස සහන මල්ල ගන්න හැදුනුම්පත අනිවාර්යයි..

අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස හරහා ජනතාවට ලබා දෙන සහන මල්ල ලබා ගැනීමට ජාතික හැදුනුම්පත අනිවාර්ය කර ඇත.

ඇතැම් සතොස වෙලදසැල්වල ඉදිරිපත මේ බව දක්වමින් පුවරුවක්ද එල්ලා ඇත.

හිටපු ජනාධිපති මහින් රාජපක්‍ෂ මහතාද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කලේය.

1,716 views
Main News