සමයංගේ පාතාල නායකකම ගන්න කළුසාගර-ඌරුජුවා ගැටේ..

April 2, 2017 at 12:40 pm | lanka C news
සමයංගේ පාතාල නායකකම ගන්න කළුසාගර-ඌරුජුවා ගැටේ..

පාතාල නායක සමයං ඝාතනයෙන් පසුය ඔහුගේ කණ්ඩායමේ නායකත්වය ගැනීම සදහා පිල් දෙකක් අතර ගැටුම්කාරී තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

මෙම ගටුම් ඇති වී තිබෙන්නේ කළු සාගර හා ඌරුජුවා කණ්ඩායම් දෙක අතරයි.

දකුණේ පුද්ගලයෙකු වන කළු සාගරට තම කල්ලියට නායකත්වය ධීමට ඉඩ දිය නොහැකි බවට සමයංගේ ප‍්‍රධාන ගෝලයා වූ ඌරුජුවා දැන්වීමත් සමග මෙම තත්වය මතුව ඇත.

235 views