සමලිංගිකයන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කලයුතුයි – ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාම මණ්ඩලය.

February 2, 2017 at 3:38 am | lanka C news
සමලිංගිකයන්ගේ අයිතිය ආරක්ෂා කලයුතුයි – ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාම මණ්ඩලය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානවහිමිකම් නිතියට අනුව ජාත්‍යන්තරව පිලිගත් ක්‍රමවේදයට සුළු ජාතීන්ගේ මෙන්ම සමලිංගික Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) අයත් ජනතාවගේ ද අයිතිවාසිකම් රැකිමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපත්ති වලට එකගව ශ්‍රීලංකාව ක්‍රියාත්මක යුතු බවට ශ්‍රි ලංකා ජාතික සාම මණ්ඩල පවසයි.

එම මණ්ඩලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ මේ සඳහා වහාම ශ්‍රි ලංකා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය එම හානිකර වගන්තින් ඉවත් කොට නිතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනයන් දැනුවත් කොට එවැනි සමලිංගික ද්වි ලිංගික යෙදෙන්නන්ට නිතීයේ අවහිරයකින් තොරව ඔහුනට කායිකව තමන්ගේ කාමුක සැප විදීමට අවශ්‍ය අවස්ථාව ලබාදිය යුතු බවයි.

සම්පූර්ණ නිවේදනය මෙතනින්

368 views
Main News