සමස්ථ රේගු නිලධාරීන් ගේ වැඩවර්ජනයක් කැදවයි.. දවසට පාඩුව ලක්ෂ 22,000ක්..

September 25, 2018 at 8:02 am | lanka C news
සමස්ථ රේගු නිලධාරීන් ගේ වැඩවර්ජනයක් කැදවයි.. දවසට පාඩුව ලක්ෂ 22,000ක්..

රේගු වෘත්තීය සමිති එකතුව විසින් ඔක්තෝබර් 4-5 දිනයන්හි දියත් කිරීමට නියමිත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් සම්භන්ධයෙන් ජනාධිපති, අගමැති, මුදල් ඇමති සහ ජාතික වැටුප් කොමිසමේ සභාපතිවරයා දැනුවත් කරමින් ලිපියක් යොමු කර ඇත.

රේගු වෘත්තීය සමිති ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ 2018 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම වැටුප් විෂමතාව පිළිඹදව දිගින් දිගටම මුදල් අමාත්‍යංශය සමග සාකච්ඡා කලත් සියලුම වගකිය යුතු නිලධාරීන් කල් මරමින් තම ඉල්ලීම නොසලකා හරින බවයි.

2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකා රේගු වාර්තා අනුව දිනක අදායම රුපියල් ලක්ෂ 22,000 (බිලියන 2.2* පමණ වන අතර දින දෙකක වැඩ වර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට නැතිවී යන අදායම රුපියල් ලක්ෂ 44,000 (බිලියන 4.4) පමණ වෙයි.

554 views
Main News